Application Form - Mẫu đăng ký
Join to our young and dynamic team today! - Hãy tham gia vào đội ngũ trẻ và năng động của chúng tôi ngay hôm nay!
Please enter your name!
Please enter your email!
Please enter your phone number!
Interns indicate 0
Upload CV...
Applicants Survey Form (The next Questions will be asked during the Interview. Not compulsory for Interns and Admin Assistants) - Phiếu khảo sát ứng viên (Các câu hỏi tiếp theo sẽ được hỏi trong buổi Phỏng vấn. Không bắt buộc đối với Thực tập sinh và Trợ lý hành chính)
design challenge, technical challenge or other…pls. explain!
JPG format (max 500 KB)

VERITAS Architects (Vietnam) Co., Ltd

Vietnam Office

4th Floor, BCons III building,
178/31, Nguyen Van Thuong Street,
25th Ward, Binh Thanh District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
T: +8428 35126740

VERITAS Architects Sdn. Bhd.

HQ

Level 16, Tower 2, Wangsa 118,
No 8, Jalan Wangsa Delima, Wangsa Maju,
53300 Kuala Lumpur, 
Malaysia

T: +60 3 4131 6600

http://www.theveritasdesigngroup.com